ביטחון מולדת
מערכות שליטה ובקרה | אבטחת גבולות | אבטחת אתרים קריטיים | ערים בטוחות וחכמות
פתרונות
תשתיות תקשורת
סיבים אופטיים | רשתות אלחוטיות | אתרי טלקום | רשתות פנימיות
פתרונות
טקמר - תקשורת טקטית
מערכות קשר מודולריות | תקשורת ימית | תקשורת לכוחות קרקע | רשתות פרטיות
פתרונות
שקופית קודמת
שקופית הבאה
נגן וידאו

MER Group | Operations Worldwide

Asia
Thailand
Vietnam
Indonesia
Europe
UK
Romania
Africa
Mali
Somalia
DRC
Tanzania
Togo
South
America
Chile
Peru
Colombia
Central
America
Dominican Republic
Guatemala
Jamaica
Costa Rica
El Salvador
Trinidad & Tobago
Saint Martin
North
America
USA
Mexico
HQ: Israel
Israel HQ