מערכת תקשורת ימית

מערכת התקשורת הימית המשולב של קבוצת מר מבטיחה תקשורת פנימית וחיצונית אמינה על גבי כלי שיט צבאיים ואזרחיים שונים, מסירות סיור, צוללות ועד למשחתות.

קבוצת מר - מערכות קשר לסביבה הימית

צוללות

ספינות חילוץ והצלה

ספינות קרב

סירות סיור ומעקב