Connecting the Dots

בלוג ערים חכמות

חלק 4 – חשיבותן של תשתיות תקשורת

החלק הרביעי והאחרון של סדרת העיר החכמה מתמקד בחשיבותן של טכנולוגיות תקשורת חזקות ויעילות, קוויות ואלחוטיות, להעברת מידע בזמן ובאופן אמין בין מכשירי הקצה, מרכז השליטה והבקרה, כוחות השטח ומחלקות עירוניות שונות.

Read More »
בלוג ערים חכמות

חלק 3 – מרכזי שליטה ובקרה ושירותים דיגיטליים

חלק זה של סדרת הבלוגים בנושא העיר החכמה מתמקד באופן שבו מרכז שליטה ובקרה מועיל ליוזמות העיר החכמה על ידי ייעול התפעול ושיפור השירותים הדיגיטליים והקישוריות עם אזרחים וצוותי שטח עירוניים.

Read More »
בלוג ערים חכמות

חלק 2 – סנסורים, טלויזיה במעגל סגור ואנליטיקה

חלק זה של סדרת העיר החכמה מתמקד בסוגים שונים של חיישנים ומצלמות הפזורים ברחבי העיר וכיצד ניתוח AI של הנתונים מחיישנים אלה מסייע ליצור מודעות בזמן אמת ותובנות אסטרטגיות לעובדי העירייה, מקבלי ההחלטות והאזרחים.

Read More »
בלוג ערים חכמות

חלק 1 – ממותרות לצורך

כחלק מסדרת הבלוגים שלנו בנושא עיר בטוחה וחכמה, נתמקד באופן שבו טכנולוגיות מסייעות לעיריות להתייעל ולספק שירותים טובים יותר, בשגרה ובחירום. בסדרת הבלוגים הבאה נבחן מקרוב את המגמות המרכזיות והאסטרטגיות המוכחות המניעות השפעה על ניהול העיר היומיומי על ידי העיריות, כמו גם שיפור של השירותים והחוויות העירוניות עבור תושבים, תיירים ומבקרים.

Read More »