Connecting the Dots

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Command & Control

כמו להגן על הבלון מהסיכה”: איך מאבטחים אירועי ענק”

למרות האתגר העצום הטמון בכך, הוכח שניתן לעבור בשלום מגה-אירועים בינלאומיים ומתוקשרים בישראל. מה צריכה תוכנית אבטחה לאירוע כזה לכלול? איך טכנולוגיות העיר החכמה יכולות לעזור? והיכן ניתן למנף את יישומי ה-IoT?

Read More »
Homeland Security

הביג דאטה משנה את כל התמונה

מגמת הערים החכמות היא הדבר הטוב ביותר שקרה לאיכות חייהם ובטיחותם של תושביהן. הרשויות משתמשות בנתונים הנאספים על ידי תשתיות והתקני העיר-החכמה לייעול התהליכים העירוניים. לפי משה צמיר, מנכ”ל מר ישראל מקבוצת MER, הבשורה הטובה היא שהטכנולוגיה כבר כאן. ראיון מיוחד

Read More »

Get in touch with us today, we’d love to hear from you!