Connecting the Dots

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Homeland Security

הביג דאטה משנה את כל התמונה

מגמת הערים החכמות היא הדבר הטוב ביותר שקרה לאיכות חייהם ובטיחותם של תושביהן. הרשויות משתמשות בנתונים הנאספים על ידי תשתיות והתקני העיר-החכמה לייעול התהליכים העירוניים. לפי משה צמיר, מנכ”ל מר ישראל מקבוצת MER, הבשורה הטובה היא שהטכנולוגיה כבר כאן. ראיון מיוחד

Read More »

Get in touch with us today, we’d love to hear from you!