Connecting the Dots

Command & Control

כמו להגן על הבלון מהסיכה: איך מאבטחים אירועי ענק

למרות האתגר העצום הטמון בכך, הוכח שניתן לעבור בשלום מגה-אירועים בינלאומיים ומתוקשרים בישראל. מה צריכה תוכנית אבטחה לאירוע כזה לכלול? איך טכנולוגיות העיר החכמה יכולות לעזור? והיכן ניתן למנף את יישומי ה-IoT?

Read More »
Close Menu

Please Contact Us